USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0511/2021

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0511/2021

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0511/2021

ze dne 16.11.2021


k návrhu stanoviska MČ Praha 8 v připomínkovém řízení k návrhu změny obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu stanoviska MČ Praha 8 v připomínkovém řízení
k návrhu změny obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
stanoví poplatek za komunální odpad, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2019
Sb. hl. m. Prahy,2. nesouhlasí
s návrhem změny obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou
se stanoví poplatek za komunální odpad, ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy, spočívající v navýšení sazby místního poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, z důvodů uvedených v "Důvodové
zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3. schvaluje
text stanoviska Městské části Praha 8 k návrhu změny obecně závazné
vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy,
uvedený v příloze tohoto usnesení,4. ukládá


zaslat stanovisko MČ Praha 8 dle 2. části tohoto usnesení náměstkovi primátora
hl.·m.·Prahy p. Ing. Petru Hlubučkovi.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 19.11.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

205_Usneseni.pdf (40,3 kB)
1_17 - Priloha_navrhu_usneseni.docx - příloha (13,8 kB)