USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0344/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0344/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0344/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu revokace usnesení č. Usn RMC 0569/2021 ze dne 08.12.2021 o uzavření Smlouvy o spolupráci se společností K zatáčce s.r.o. a k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností K zatáčce s.r.o. na straně druhé1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu revokace usnesení č. Usn RMC 0569/2021 ze dne
08.12.2021 o uzavření Smlouvy o spolupráci se společností K zatáčce s.r.o. a k
uzavření nové Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Stavba bytového domu,
Praha - Nad Rokoskou“,2.revokuje
usnesení č. Usn RMC 0569/2021 ze dne 08.12.2021 o uzavření Smlouvy o spolupráci
se společností K zatáčce s.r.o., se sídlem Nad cihelnou 980/13, Podolí, 147 00 Praha
4, (IČO: 065 40 279),3.schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci se společností K zatáčce s.r.o., se sídlem Nad cihelnou
980/13, Podolí, 147 00 Praha 4, (IČO: 065 40 279), ve znění uvedeném v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,4.ukládá


4.1 předložit Smlouvu o spolupráci dle 3. části tohoto usnesení k podpisu
oprávněnému zástupci společnosti K zatáčce s.r.o.,
Zodpovídá: Ing. arch. Martin Dvorský Termín: 22.07.2022
4.2 předložit oprávněným zástupcem společnosti K zatáčce s.r.o. podepsanou
Smlouvu o spolupráci dle 3. části tohoto usnesení k podpisu starostovi MČ Praha 8
p. Grosovi.
Zodpovídá: Ing. arch. Martin Dvorský Termín: 29.07.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

189_Usneseni.pdf (42,4 kB)