USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0320/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0320/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0320/2020

ze dne 22.07.2020


k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji částí pozemků parc.·č.·13/83, 18/1, 22/1, 22/2, 22/3 a 22/4 (o celkové výměře cca·1730 m2) a o udělení oprávnění k realizaci stavby na části pozemků parc.·č.·13/83, 13/21, 1385, 10/2, 1386, 13/22, 13/14, 18/1, 22/1, 22/2, 22/3, 23/6, 23/7 (o celkové výměře cca 9214 m2), všechny na·k.ú.·Libeň v Praze 8 (oblast Na Košince)1.bere na vědomí
stanovisko odborného útvaru Městské části Praha 8 k prodeji částí pozemků
parc. č. 13/83, 18/1, 22/1, 22/2, 22/3 a 22/4 (o celkové výměře cca 1730 m2)
a o udělení oprávnění k realizaci stavby na části pozemků parc. č. 13/83,
13/21, 1385, 10/2, 1386, 13/22, 13/14, 18/1, 22/1, 22/2, 22/3, 23/6, 23/7
(o celkové výměře cca 9214 m2) , všechny na k.ú. Libeň v Praze 8 (oblast
Na Košince),2.nesouhlasí
s prodejí částí pozemků parc. č. 13/83, 18/1, 22/1, 22/2, 22/3 a 22/4
(o celkové výměře cca 1730 m2) a o udělení oprávnění k realizaci stavby
na části pozemků parc. č. 13/83, 13/21, 1385, 10/2, 1386, 13/22, 13/14,
18/1, 22/1, 22/2, 22/3, 23/6, 23/7 (o celkové výměře cca 9214 m2),
všechny na k.ú. Libeň v Praze 8 (oblast Na Košince), protože primární
žadatel nedisponuje souhlasem Městské části Praha 8 s urbanistickou
studií ,,Na Košince". Žádost o souhlas Městské části Praha 8 s touto studií byla
na podatelnu Městské části Praha 8 doručena teprve dne 26.6. 2020,3.schvaluje
text vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji částí pozemků parc. č. 13/83,
18/1, 22/1, 22/2, 22/3 a 22/4 (o celkové výměře cca 1730 m2) a o udělení
oprávnění k realizaci stavby na části pozemků parc. č. 13/83, 13/21, 1385,
10/2, 1386, 13/22, 13/14, 18/1, 22/1, 22/2, 22/3, 23/6, 23/7 (o celkové
výměře cca 9214 m2), všechny na k.ú. Libeň v Praze 8 (oblast Na Košince),
uvedený v příloze tohoto usnesení,4.ukládá


podepsat vyjádření Městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení a zajistit jeho
odeslání žadateli – odboru hospodaření s majetkem, Magistrátu hl. města Prahy.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 03.08.2020

................................................................................
Ondřej Gros Tomáš Slabihoudek
Starosta MČ Praha 8 uvolněný radní MČ Praha 8

85_Usneseni.pdf (43,6 kB)
1_1 - Vyjadreni_MC_Praha_8BJ_00349_2020.docx - příloha (15,3 kB)
1_2 - Scan_2020_07_16_15_13_24.pdf - příloha (1,3 MB)