USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0334/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0334/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0334/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – částí pozemků parc. č. 585/341, parc. č. 585/340, parc. č. 590/36, vše k.ú. Bohnice1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části
Praha 8 – částí pozemků parc. č. 585/341, o výměře 226 m2, parc. č. 585/340,
o výměře 1634 m2, parc. č. 590/36, o výměře 1765 m2, vše k. ú. Bohnice,
mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a DEVELOPMENT ODRA
BOHNICE s.r.o. (IČO: 04207327), se sídlem na adrese Lodžská 401/13, Bohnice,
181·00 Praha 8, jako "nájemcem",2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 - částí pozemků
parc. č. 585/341, o výměře 226 m2, parc. č. 585/340, o výměře 1634 m2,
parc. č. 590/36, o výměře 1765 m2, vše k. ú. Bohnice, mezi Městskou
částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o.
(IČO:·042·07·327), se sídlem na adrese Lodžská 401/13, Bohnice, 181 00 Praha
8, jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
odpovědným zástupcům nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.06.2022
3.2 předložit odpovědnými zástupci nájemce podepsanou "Smlouvu o nájmu"
dle˙2.˙části tohoto usnesení k podpisu radnímu MČ Praha 8 p. Slabihoudkovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.07.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

81_Usneseni.pdf (43,7 kB)
1_6 - DZ_BJ_00364_2022_ODRA.docx - příloha (13,9 kB)