USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0323/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0323/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0323/2020

ze dne 22.07.2020


k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu "NAŘÍZENÍ", kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu "NAŘÍZENÍ",
kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve
znění pozdějších předpisů,2.schvaluje
připomínky Městské části Praha 8 k návrhu "NAŘÍZENÍ", kterým se mění nařízení
č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů,
dle "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


předložit připomínky Městské části Praha 8 dle 2. části tohoto usnesení radnímu
pro oblast správy majetku a majetkových podílů hl. m. Prahy, Mgr. Janu Chabrovi,
prostřednictvím živnostenského a·občanskosprávního odboru MHMP.
Zodpovídá: Ing. Renáta Mařincová Termín: 31.07.2020

................................................................................
Ondřej Gros Tomáš Slabihoudek
Starosta MČ Praha 8 uvolněný radní MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (41,6 kB)