USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 011/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 011/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 011/2023

ze dne 17.05.2023


k návrhu odpisu nedobytného dluhu v souhrnné výši 6 314 750,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům na k. ú. Karlín, k. ú. Libeň, k. ú. Čimice a k. ú. Bohnice, Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu odpisu nedobytného dluhu v souhrnné
výši 6 314 750,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb
z nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům na k. ú. Karlín,
k. ú. Libeň, k. ú. Čimice a k. ú. Bohnice, Praha 8,2.schvaluje
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0075/2023 ze dne 8. března 2023, s doporučením finančního výboru Zastupitelstva
městské části Praha 8 ze dne 25. ledna 2023 a v souladu se "Směrnicí o prominutí a odpisu
nedobytných pohledávek městské části Praha 8", schválenou usnesením č. 673/89.RMČ/2002
Rady městské části Praha 8 ze dne 23. října 2002)
odpis nedobytného dluhu v celkové výši 6 314 750,00 Kč (slovy: Šest milionů tři sta
čtrnáct tisíc sedm set padesát Korun českých), vzniklého neuhrazením nájemného a služeb
z nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům na k. ú. Karlín, k. ú. Libeň, k. ú. Čimice
a k. ú. Bohnice, Praha 8, z důvodů uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto
usnesení,3.ukládá


provést úkony směřující k odpisu nedobytného dluhu dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.06.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (52,3 kB)
1_0 - ZMC_Duvodova_zprava_-_souhrnny_odpis_pohledavek_-_anonymizovana.doc - příloha (30 kB)
1_1 - ZMC_Leporelo_-_anonymizovane.pdf - příloha (568,8 kB)