USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 040/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 040/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 040/2019

ze dne 18.12.2019


k návrhu vypracování "Zásad pro výstavbu na území Městské části Praha 8"k návrhu vypracování "Zásad pro výstavbu na území městské části Praha 8"


1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu vypracování "Zásad pro výstavbu na území Městské
části (MČ) Praha 8",2.schvaluje
se souhlasem Rady městské části Praha 8 vyjádřeným jejím usesením
č. Usn RMC 0662/2019 ze dne 2. prosince 2019
schéma komponent k vypracování "Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8",3.ukládá


3.1 připravit úplné znění "Zásad pro výstavbu na území městské části Praha 8"
a·předložit je k projednání Zastupitelstvu městské části Praha 8 na jeho příštím
zasedání,
Zodpovídá: Jiří Vítek Termín: 04.03.2020
3.2 projednat návrh znění "Zásad" v komisi Rady městské části Praha 8 pro·územní
rozvoj a památkovou péči a komisi pro životní prostředí.
Zodpovídá: Jiří Vítek Termín: 04.03.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

63_Usneseni.pdf (39,5 kB)