USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 033/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 033/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 033/2019

ze dne 25.09.2019


k návrhu změny v Řídící radě spolku Příměstský park Trojská·kotlina,·z.·s.1.navrhuje
1.1 odvolat z funkce člena Řídící rady spolku Příměstský park Trojská kotlina, z. s.
(IČO: 073 34 508), jako zástupce Městské části Praha 8 pana Mgr. Víta Cézu,
1.2 jmenovat člena Řídící rady spolku Příměstský park Trojská kotlina, z. s.
(IČO: 073 34 508), jako zástupce Městské části Praha 8 pana Ing. Tomáše
Hřebíka, Ph.D.,2.ukládá


zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 18.10.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

127_Usneseni.pdf (39,4 kB)