USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 004/2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 004/2018

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 004/2018

ze dne 04.04.2018


k návrhu, aby území Městské části Praha 8 pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 8 na volební období 2018 až 2022 tvořilo jeden volební obvod1.bere na vědomí
podle ust. § 27 odst. 1, věty první zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že pro volby
do Zastupitelstva městské části Praha 8 na volební období 2018 až 2022, území
Městské části Praha 8 tvoří jeden volební obvod.


................................................................................
Roman Petrus PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

37_Usneseni.pdf (36,8 kB)
1_1 - usn136219931_075910.pdf - příloha (37,4 kB)