USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 006/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 006/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 006/2019

ze dne 13.03.2019


k informaci o stavu výstavby projektu "Nová Palmovka"1.bere na vědomí
informaci o stavu výstavby projektu "Nová Palmovka",2.ukládá


2.1 radnímu pro majetek vypracovat analýzu variant řešení projektu „Nová
Palmovka“.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 29.05.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

107_Usneseni.pdf (36,1 kB)