USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 021/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 021/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 021/2021

ze dne 16.06.2021


k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovních aktivity dětí a mládeže pro rok 20211. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8
na volnočasové nesportovních aktivity dětí a mládeže pro rok 2021,2. schvaluje
v souladu s usnesením č. Usn RMC 0256/2021 Rady městské části Praha 8
ze dne 2.6.2021 a na základě ust. § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání
v příslušné výběrové komisi dne 18.5.2021,
poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovních aktivity
dětí a mládeže pro rok 2021 podle seznamu uvedeného v příloze tohoto
usnesení,
3. ukládá


zabezpečit realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 30.09.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

165_Usneseni.pdf (39,6 kB)
1_27 - volnocas_-_nad_50_tis._Kc.xlsx - příloha (13,2 kB)