USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 041/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 041/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 041/2019

ze dne 18.12.2019


k návrhu zřízení Fondu rozvoje městské části Praha 8k návrhu zřízení Fondu rozvoje městské části Praha 8


1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" ke zřízení Fondu rozvoje městské části Praha 8,2.schvaluje
na základě ustanovení § 89 odst. 1 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze ve znění pozdějších předpisů a se souhlasem Rady městské části Praha 8,
vyjádřeným jejím usnesením č. Usn RMC 0663/2019 ze dne 2. prosince 2019
2.1 zřízení Fondu rozvoje městské části Praha 8 jako fondu trvalého,
2.2 pravidla pro tvorbu a použití prostředků Fondu rozvoje městské části Praha 8,
podle textu uvedeného v příloze tohoto usnesení.


................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

144_Usneseni.pdf (38,8 kB)
1_8 - Priloha_usneseni_k_navrhu_zrizene_Fondu.docx - příloha (19,7 kB)