USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 031/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 031/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 031/2019

ze dne 25.09.2019


k návrhu odpuštění odvodu za porušení rozpočtové kázně1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu odpuštění odvodu za porušení rozpočtové
kázně žadatelům o dotace: Dětský balet Praha, z.s.; Aikido Karlín, z.s.; Junák
- český skaut, středisko Sfinx Praha, z.s.,2.souhlasí
s odpuštěním odvodu za pořušení rozpočtové kázně žadatelů u veřejnoprávních smluv
schválených Zastupitelstvem městské části Praha 8 a to u organizací:
3.1 Dětský balet Praha, z.s. (IČO: 055 50 025) ve výši 2 970 Kč,
3.2 Aikido Karlín, z.s. (IČO: 270 50 394) ve výši 86 000 Kč,
3.3 Junák - český skaut, středisko Sfinx Praha, z.s. (IČO: 406 13 542)
ve výši 58 000 Kč,
dle specifikace uvedené v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1. zabezpečit realizaci 2. části tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 30.09.2019
3.2 informovat vedoucí ekonomického odboru ÚMČ Praha 8 o tomto rozhodnutí
Zastupitelstva MČ Praha 8.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 14.10.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

80_Usneseni.pdf (41,3 kB)