USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 034/2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 034/2017

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 034/2017

ze dne 20.09.2017


k návrhu projednání "Hodnotící zprávy o stavu implementace místní Agendy 21 v Městské části Praha 8 za období leden až srpen 2017 s·uvedením výsledků Veřejného fóra 2017"1.bere na vědomí
"Důvodovu zprávu" k návrhu "Hodnotící zprávy o stavu implementace místní
Agendy 21 v Městské části Praha 8 za období leden až srpen 2017 s uvedením
výsledků Veřejného fóra 2017",2.schvaluje
(se souhlasem Rady městské části Praha 8 vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0502/2017 ze dne 30. srpna 2017)
"Hodnotící zprávu o stavu implementace místní Agendy 21 v Městské části Praha 8
za období leden až srpen 2017 s uvedením výsledků Veřejného fóra 2017", uvedenou
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení.


................................................................................
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA MgA. Petr Vilgus, Ph.D.
zástupce Starosty MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn119064045_092946.pdf (37,7 kB)
1_22 - Hodnotici_zprava_MA21.docx - příloha (205,6 kB)
1_23 - Priloha_c._1_Hodnotici_zpravy_MA21.docx - příloha (20,9 kB)