USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 008/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 008/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 008/2019

ze dne 12.06.2019


k návrhu změny Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu změny Jednacího řádu Zastupitelstva městské části
Praha 8,2.schvaluje
změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 8 uvedenou v příloze
tohoto usnesení
s účinností od 12. června 2019.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

196_Usneseni.pdf (35,2 kB)
1_32 - Jednaci__rad2_ZMC.doc - příloha (98 kB)