USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0810/2015

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0810/2015

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0810/2015

ze dne 02.12.2015


k návrhu "Směrnice k publikování a katalogizace otevřených dat Úřadem městské části Praha 8"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu "Směrnice k publikování a katalogizaci otevřených dat
Úřadem městské části Praha 8",2.schvaluje
2.1 "Směrnici k publikování a katalogizaci otevřených dat Úřadem městské části
Praha 8" podle textu uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2.2 "Publikační plán k vydávání otevřených dat Úřadem městské části Praha 8"
podle textu uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení,
3.ukládá


3.1 zajistit uplatňování "Směrnice k publikování a katalogizaci otevřených dat
Úřadem městské části Praha 8" a zajistit publikování datových sad uvedených
v˙příloze č. 2 tohoto usnesení v termínech v příloze uvedených a informovat Radu
MČ Praha 8 o způsobu tohoto zajištění.
Zodpovídá: Ing. Jiří Reitspies Termín: 01.02.2016

................................................................................
Petrus Roman PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn76868354_142413.pdf (37,9 kB)
1_21 - Smernice_Open_data_P8_EV_upravy_12_2015.docx - příloha (38,4 kB)
1_22 - Kopie_-_2_priloha_1_2015_12.xlsx - příloha (28,9 kB)