USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 015/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 015/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 015/2021

ze dne 17.03.2021


k návrhu zrušení usnesení č. Usn ZMC 044/2020 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 16.12.2020 ve věci majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - pozemku parc. č. 296 s domem čp. 641, vše na k. ú. Libeň a·na·adrese Zenklova 145, 180 00 Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu zrušení usnesení č. Usn ZMC 044/2020 Zastupitelstva
městské části Praha 8 ze dne 16. 12. 2020 ve věci majetkového převodu Městské části
Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřených do správy Městské části Praha 8 - pozemku parc. č. 296 s domem čp. 641,
vše na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 145, 180 00 Praha 8, která není součástí
tohoto usnesení,2. zrušuje
usnesení č. Usn ZMC 044/2020 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 16. 12.
2020 ve věci majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu
nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy
Městské části Praha 8 - pozemku parc. č. 296 s domem čp. 641, vše na k. ú. Libeň
a na adrese Zenklova 145, 180 00 Praha 8, v celém jeho rozsahu,3. ukládá


prokazatelně seznámit s tímto usnesením výherce výběrového řízení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 30.04.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

211_Usneseni.pdf (53,7 kB)