USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0430/2012

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0430/2012

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0430/2012

ze dne 06.06.2012


k návrhu uzavření "Dodatku č. 5" ke "Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr dat a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Dodatku č. 5" ke "Smlouvě o umístění
technického zařízení na sběr dat a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji",2.schvaluje
uzavření "Dodatku č. 5" ke "Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr
a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji", mezi Státní tiskárnou cenin, s.p. (IČ: 000 01 279),
jako "poskytovatelem", a Městskou částí Praha 8, jako "příjemcem", podle textu
uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 zajistit nezbytné úkony vedoucí k uzavření "Dodatku č. 5" ve smyslu 2. části
tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Veselý Petr Termín: 13.06.2012

................................................................................
Ing. Janků Jiří Michal Švarc
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn26892450_110547.pdf (37 kB)