USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 015/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 015/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 015/2019

ze dne 12.06.2019


k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 166 895,15 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové
výši 166 895,15 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy
k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8,2.schvaluje
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0208/2019 ze dne 24. dubna 2019, s doporučením finančního výboru
Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 26. března 2019, a v souladu se "Směrnicí
o prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Městské části Praha 8", schválenou
usnesením č. 673/89.RMČ/2002 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. října 2002)
odpis nedobytného dluhu v celkové výši 166 895,15 Kč (slovy: Jedno sto šedesát šest
tisíc osm set devadesát pět Korun českých patnáct haléřů), vzniklého neuhrazením
nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8, z důvodů
uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


provést úkony směřující k odpisu nedobytného dluhu dle 2. části tohoto·usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.07.2019

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

109_Usneseni.pdf (41,9 kB)
1_22 - ZMC_Duvodova_zprava_-_Manek_-_anonymizovana - příloha (46,5 kB)
1_23 - ZMC_Leporelo_-_Manek_-_anonymizovane.pdf - příloha (682,7 kB)