USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 024/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 024/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 024/2023

ze dne 19.06.2023


k návrhu "Závěrečného účtu" městské části Praha 8 za rok 20221.bere na vědomí
1.1 usnesení č. Usn RMC 0195/2023 Rady městské části Praha 8 ze dne
31. května 2023, přijaté k návrhu "Závěrečného účtu" městské části Praha 8
za rok 2022,
1.2 "Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 8
za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022",2.schvaluje
2.1 "Závěrečný účet" městské části Praha 8 za rok 2022, jehož souhrn tvoří
přílohy č. 1 až 15 tohoto usnesení, s těmito výsledky:
příjmy po konsolidaci celkem ............................. 1 278 503 tis. Kč,
výdaje po konsolidaci celkem ............................. 1 261 878 tis. Kč,
výsledek hospodaření (přebytek) .......................... + 16 625 tis. Kč,
při zvýšení stavu krátkodobých finančních
prostředků na bankovních účtech od 1. 1. 2022 o ... + 1 527 tis. Kč,

2.2 "Závěrečnou zprávu" o inventarizaci majetku a závazků městské části
Praha 8 za rok 2022, uvedenou v příloze č. 14 tohoto usnesení,3.souhlasí
podle ust. § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
a na základě "Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části
Praha 8 za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022",
s celoročním hospodařením městské části Praha 8 v roce 2022,
a to bez výhrad.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (40,6 kB)
1_0 - Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_MHMP.doc - příloha (470 kB)
1_1 - duvodova_zprava.docx - příloha (286 kB)
1_2 - prilohy_duvodove_zpravy_c.1_-_12.xlsx - příloha (16,8 MB)
1_3 - USNESENI_c._Usn_RMC_0195_2023.pdf - příloha (1,1 MB)
1_4 - priloha_c._1_usneseni.xlsx - příloha (14,8 kB)
1_5 - priloha_c._2_usneseni.xlsx - příloha (27,4 kB)
1_6 - priloha_c._3_usneseni.xlsx - příloha (125,9 kB)
1_7 - priloha_c._4_usneseni.xlsx - příloha (17,9 kB)
1_8 - priloha_c._5_usneseni.xlsx - příloha (20,4 kB)
1_9 - priloha_c._6_usneseni.xlsx - příloha (18 kB)
1_10 - priloha_c._7_usneseni.xlsx - příloha (19,5 kB)
1_11 - priloha_c._8_usneseni.xlsx - příloha (181,8 kB)
1_12 - priloha_c._9_usneseni.xlsx - příloha (32,1 kB)
1_13 - priloha_c._10_usneseni.xlsx - příloha (24,2 kB)
1_14 - priloha_c._11_usneseni.xlsx - příloha (34,1 kB)
1_15 - priloha_c._12_usneseni.xlsx - příloha (82,8 kB)
1_16 - priloha_c._13_usneseni_.xlsx - příloha (82,2 kB)
1_17 - priloha_c._14_usneseni.docx - příloha (20,1 kB)
1_18 - priloha_c._15_usneseni.docx - příloha (31,5 kB)