USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 042/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 042/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 042/2019

ze dne 18.12.2019


k návrhu založení "Nadačního fondu Vzdělaná Osmička"1.bere na vědomí
„Důvodovou zprávu“ k návrhu založení „Nadačního fondu Vzdělaná Osmička“,2.schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 1 písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů,
a se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0665/2019 ze dne 2. 12. 2019,
2.1 založení „Nadačního fondu Vzdělaná Osmička“,
2.2 Zakládací listinu „Nadačního fondu Vzdělaná Osmička“, podle textu
uvedeného v příloze tohoto usnesení,3.ukládá


zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Tomáš Tatranský Termín: 31.01.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

49_Usneseni.pdf (40,5 kB)
1_1 - Zakladaci_listina_5_final.docx - příloha (36,1 kB)