USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 038/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 038/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 038/2023

ze dne 13.09.2023


k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o.1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního
kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o., se sídlem
Ke Stadionu 837/24, 196 00 Praha 9, Čakovice (IČO: 276 41 520),2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště"
mezi Městskou částí Praha 8 jako "objednatelem" a firmou ANELIS,
s.r.o., se sídlem Ke Stadionu 837/24, 196 00 Praha 9 , Čakovice,
(IČO: 276 41 520), jako "poskytovatelem" podle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


předložit smlouvu dle 2. části tohoto usnesení k podpisu smluvním stranám.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 30.09.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (50,2 kB)