USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 032/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 032/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 032/2019

ze dne 25.09.2019


k návrhu vydání "Dodatku č. 2" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 81.schvaluje
na základě ustanovení § 89 odst. 1 písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (se souhlasem Rady městské části Praha 8,
vyjádřeným jejím usnesením č. Usn RMC 0400/2019 ze dne 17. 07. 2019),
vydání "Dodatku č. 2" ke "Zřizovací listině", příspěvkové právnické osoby
(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
(SOS Praha 8) (IČO: 708 71 213), se sídlem na adrese Bulovka č. p. 1462/10,
180 00 Praha 8 - Libeň, podle textu uvedeného v příloze tohoto usnesení,
s účinností od 1. října 2019.


................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

54_Usneseni.pdf (41,2 kB)
1_5 - Dodatek_c_2_ZL_SOS_hlavni.final.docx - příloha (22,3 kB)