USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0684/2015

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0684/2015

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0684/2015

ze dne 11.11.2015


k návrhu uzavření dodatku č. 6 ke "Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu na uzavření dodatku č. 6 ke "Smlouvě o umístění
technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji" evidované u poskytovatele
pod č. 171-6/2006/CDBP/OÚ (č. SM/2006/0411)" uzavřené mezi Městskou části
Praha 8 jako "příjemcem" a Státní tiskárnou cenin, státní podnik, (IČ: 000 01 279),
se sídlem Praha 1, Růžová 6 jako "poskytovatelem",2.schvaluje
uzavření dodatku č. 6 ke "Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr
a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji" evidované u poskytovatele pod č. 171-6/2006/CDBP/
OÚ (č. SM/2006/0411)" uzavřené mezi Městskou části Praha 8 jako "příjemcem"
a Státní tiskárnou cenin, státní podnik, (IČ: 000 01 279), se sídlem Praha 1,
Růžová 6 jako "poskytovatelem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové
zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá
nic

3.1 předložit dodatek č. 6 dle 2. části tohoto usnesení k podpisu Starostovi MČ
Praha 8 p. Petrusovi,
Zodpovídá: Ing. Milan Hejkrlík Termín: 20.11.2015
3.2 zajistit předání podepsaného dodatku č. 6 dle 2. části tohoto usnesení
odpovědnému zástupci poskytovatele.
Zodpovídá: Ing. Milan Hejkrlík Termín: 20.11.2015

................................................................................
Petrus Roman PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn76972548_093915.pdf (39,9 kB)