USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0334/2016

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0334/2016

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0334/2016

ze dne 01.06.2016


k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemku parc.č. 634/1 na k.ú. Bohnice (ve vlastnictví Bendovka s.r.o.) za pozemky parc.č. 625/3, 625/4, 628, 876/2, 876/3, 624/4, 624/2, 876/1, vše na k.ú. Bohnice a parc.č. 1732, 1362/4, 1362/3, id.1/2 parc.č. 1362/5, parc.č. 1362/2, 1358/4, vše na k.ú. Troja (vše ve vlastnictví Hl. m. Prahy) v Praze 8 a pozemek parc.č. 1358/3 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy) na Městské části Praha Troja (lokalita Na Farkách)1.bere na vědomí
stanoviska odborných útvarů Městské části Praha 8, včetně komise
pro územní rozvoj a památkovou péči Rady městské části Praha 8 ke směně
pozemku parc.č. 634/1 na k.ú. Bohnice (ve vlastnictví Bendovka s.r.o.)
za pozemky parc.č. 625/3, 625/4, 628, 876/2, 876/3, 624/4, 624/2, 876/1,
vše na k.ú. Bohnice a parc.č. 1732, 1362/4, 1362/3, id.1/2 parc.č. 1362/5,
parc.č. 1362/2, 1358/4, vše na k.ú. Troja (vše ve vlastnictví Hl. m. Prahy)
v Praze 8 a pozemek parc.č. 1358/3 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy) na Městské
části Praha Troja (lokalita Na Farkách),2.nesouhlasí
se směnou pozemků parc.č. 634/1 na k.ú. Bohnice (ve vlastnictví
Bendovka s.r.o.) za pozemky parc.č. 625/3, 625/4, 628, 876/2, 876/3, 624/4,
624/2, 876/1, vše na k.ú. Bohnice a parc.č. 1732, 1362/4, 1362/3, id.1/2
parc.č. 1362/5, parc.č. 1362/2, 1358/4, vše na k.ú. Troja (vše ve vlastnictví
Hl. m. Prahy) v Praze 8 a pozemek parc.č. 1358/3 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy)
na Městské části Praha Troja (lokalita Na Farkách), protože na pozemcích
parc.č. 876/2, 624/4, oba k.ú. Bohnice a parc.č. 1358/3, k.ú. Troja se nachází
zpevněná účelová veřejná komunikace a protože na pozemích parc.č. 1362/3,
1362/4, oba k.ú. Troja se nachází zpevněná cesta sloužící pro pěší. Ostatní
pozemky ve vlastnictví Hl.m.Prahy, které jsou společností Bendovka s.r.o.
navrženy ke směně, převážně přiléhají k těmto komunikacím. Pozemky
by měly zůstat ve vlastnictví Hlavního města Prahy, směnou pozemků
by mohlo dojít k výraznému zhoršení, případně i znemožnění přístupu
do předmětné lokality, která slouží rekreačním účelům obyvatel,3.schvaluje
text vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemku parc.č. 634/1
na k.ú. Bohnice (ve vlastnictví Bendovka s.r.o.) za pozemky parc.č. 625/3,
625/4, 628, 876/2, 876/3, 624/4, 624/2, 876/1, vše na k.ú. Bohnice
a parc.č. 1732, 1362/4, 1362/3, id.1/2 parc.č. 1362/5, parc.č. 1362/2,
1358/4, vše na k.ú. Troja (vše ve vlastnictví Hl. m. Prahy) v Praze 8 a pozemek
parc.č. 1358/3 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy) na Městské části Praha Troja
(lokalita Na Farkách), uvedený v příloze tohoto usnesení,4.ukládá


4.1 zajistit odeslání vyjádření Městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení
žadateli – odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy.
Zodpovídá: Ing. Iveta Zikmundová Termín: 13.06.2016

................................................................................
Petrus Roman PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn86619220_101050.pdf (41 kB)
1_101 - vyjadreni_MC_Praha_8.docx - příloha (14 kB)
1_102 - Duvodova_zprava.doc - příloha (31,5 kB)
1_103 - Scan_2016_05_18_14_41_59.pdf - příloha (1,3 MB)
1_104 - Scan_2016_05_18_14_47_03.pdf - příloha (4,9 MB)