USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 028/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 028/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 028/2021

ze dne 16.06.2021


k návrhu zrušení usnesení Zastupitelstva městské části ze dne 01.07.2020 č. Usn ZMC 012/2020 a návrhu nového usnesení k·připojení MČ Praha 8 k aplikaci CityVizor1. zrušuje
usnesení Zastupitelstva městské části ze dne 01. 07. 2020
č. Usn ZMC 012/2020,2. zmocňuje
zastupitele Jana Hamala Dvořáka k jednání o zajištění finančních prostředků
ze strany Magistrátu hl. m. Prahy potřebných k připojení MČ Praha 8 a jí
zřizovaných organizací k aplikaci CityVizor a následnému zajištění součinnosti
Magistrátu hl. m. Prahy při implementaci aplikace CityVizor,
zodpovídá: zastupitel Jan Hamal Dvořák
termín: 1. července 20223. ukládá
předsedovi Komise Rady městské části Praha 8 pro informatiku ve spolupráci
s vedoucími odborů ÚMČ Praha 8 a řediteli organizací zřízených
Městskou částí Praha 8, po zajištění finančních prostředků
podle bodu 2. tohoto usnesení,
3.1 připojit MČ Praha 8 a jí zřizované organizace k aplikaci CityVizor,
3.2 zahájit zveřejňování informací o jednotlivých položkách
rozpočtu a jeho průběžném plnění, počínaje datem dokončení
společného připojení MČ Praha 8 a jí zřizovaných organizací
k systému CityVizor,
zodpovídá: Bc. Josef Slobodník, vedoucí odborů ÚMČ Praha 8
a ředitelé organizací zřízených Městskou částí Praha 8 a zastupitel
Jan Hamal Dvořák
termín: 1. července 2022


................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

206_Usneseni.pdf (40,6 kB)