USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 004/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 004/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 004/2019

ze dne 13.03.2019


k návrhu „Zásad řešení náhrady mzdy (platu) nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 8"1.bere na vědomí
„Důvodovou zprávu“ k návrhu „Zásad řešení náhrady mzdy (platu) nebo výdělku
ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské
části Praha 8“,2.schvaluje
„Zásady řešení náhrady mzdy (platu) nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem
funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 8“, podle textu
uvedeného v příloze tohoto usnesení,

s účinností od 1. dubna 2019,3.ukládá


3.1 zajistit realizaci „Zásad“ dle 2.části tohoto usnesení.
Zodpovídá: JUDr. Josef Rambousek Termín: 31.03.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

52_Usneseni.pdf (39 kB)
1_3 - Duvodova_zprava.docx - příloha (12,7 kB)
1_4 - Zadost_usly_vydelek.doc - příloha (39,5 kB)
1_5 - zasady_refundace_RMC1.doc.docx - příloha (25,2 kB)
1_6 - Vycetka.docx - příloha (13,8 kB)