USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 005/2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 005/2018

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 005/2018

ze dne 04.04.2018


k návrhu stanovení počtu členů Zastupitelstva Městské části Praha 8 pro volební období 2018 - 20221.stanovuje
podle ust. § 88 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, počet členů Zastupitelstva Městské části Praha 8 pro volební období 2018
až 2022 (z možného rozpětí 35 až 45 členů) na:
45 členů zastupitelstva.


................................................................................
Roman Petrus PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

65_Usneseni.pdf (37,1 kB)
1_3 - usn136201095_075859.pdf - příloha (37,2 kB)