USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 049/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 049/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 049/2019

ze dne 18.12.2019


k návrhu zřízení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro·projekt Nová Palmovka1.zřizuje
na základě ustanovení § 100, ve spojení s ust. § 77 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
výbor Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) pro projekt Nová Palmovka,
s účinností od 18. prosince 2019,2.určuje
počet členů výboru ZMČ pro projekt Nová Palmovka tak, aby byl lichý, jmenovitě
na 9 členů,
s účinností od 18. prosince 2019,3.pověřuje
výbor ZMČ pro projekt Nová Palmovka ke zpracování a předkládání návrhů možných
řešení budoucnosti projektu Nová Palmovka,
s účinností od 18. prosince 2019,
4.volí
a) do funkce předsedy výboru ZMČ pro projekt Nová Palmovka - z řad členů ZMČ:
p. Ondřeje Grose,
b) do funkce člena výboru ZMČ pro projekt Nová Palmovka - z řad členů ZMČ:
p. Bc. Tomáše Mrázka,
p. Tomáše Slabihoudka,
p. Ing. Tomáše Hřebíka, Ph.D.,
p. Jiřího Vítka,
p. Mgr. Iva Slávku,
p. MgA. Petra Vilguse, Ph.D,
p. Ph.Dr. Ing. Matěje Fichtnera, Ph.D,
p. Mgr. et Mgr. Tomáše Němečka,
c) do funkce tajemníka výboru ZMČ pro projekt Nová Palmovka - zaměstnance
Městské části (MČ) Praha 8 zařazeného do Úřadu MČ Praha 8:
p. Ing. Bc. Jiřího Eliáše,
s účinností od 18. prosince 2019.


................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

184_Usneseni.pdf (42 kB)