USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 020/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 020/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 020/2019

ze dne 12.06.2019


k návrhu pověření kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 k provádění kontrolních úkolů1.bere na vědomí
„Důvodovou zprávu“ k návrhu pověření kontrolního výboru Zastupitelstva městské
části Praha 8 k provádění kontrolních úkolů,2.pověřuje
v souladu s ustanovením § 78 odst. 5 písm. c) ve spojení s ust. § 100 odst.1 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a se souhlasem
Rady městské části Praha 8 vyjádřeným jejím usnesením č. Usn RMC 0260/2019 ze
dne 15. května
kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 8 prováděním kontrol
u příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 8,3.ukládá


vždy po ukončení konkrétní kontrolní akce seznámit nejbližší zasedání
Zastupitelstva městské části s výsledky kontroly.
Zodpovídá: Ing. Anna Kroutil Termín: 11.09.2019

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

184_Usneseni.pdf (40 kB)