USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 022/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 022/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 022/2019

ze dne 12.06.2019


k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 20191.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě
organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2019,2.schvaluje
v souladu s usnesením č. Usn RMC 0311/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 5. 6.
2019 a na základě ust. § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v příslušné výběrové
komisi dne 4. 6. 2019,
poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní
výchovu mládeže na rok 2019 podle seznamu uvedeného v příloze tohoto usnesení,3.ukládá


zabezpečit realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 31.07.2019

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

237_Usneseni.pdf (39,8 kB)
1_35 - Schvalene_dotace_Sportovni_vychova_mladeze_ - příloha (41,2 kB)