USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 014/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 014/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 014/2021

ze dne 17.03.2021


k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 20211. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací
Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok
2021,2. schvaluje
vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové
nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 2021, podle "Podmínek" uvedených
v příloze tohoto usnesení,3. ukládá


uveřejnit vyhlášení dotačního řízení dle 2. části tohoto usnesení na "Úřední desce"
Úřadu městské části (ÚMČ) Praha 8 a·na internetových stránkách MČ Praha 8.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 31.03.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

197_Usneseni.pdf (37,2 kB)
1_21 - Podminky_VolnocasoveNesportovniAktvityDetia - příloha (41,9 kB)