USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 013/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 013/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 013/2021

ze dne 17.03.2021


k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na·rok 20211. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací
Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže
na rok 2021,2. schvaluje
vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě
organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2021, podle "Podmínek" uvedených
v příloze tohoto usnesení,3. ukládá


uveřejnit vyhlášení dotačního řízení dle 2. části tohoto usnesení na "Úřední desce"
Úřadu městské části (ÚMČ) Praha 8 a·na internetových stránkách MČ Praha 8.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 31.03.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

183_Usneseni.pdf (37,5 kB)
1_20 - Podminky-Sportovni-vychova-mladeze-2021FINA - příloha (41,4 kB)