USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 029/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 029/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 029/2019

ze dne 25.09.2019


ke Zprávě o "Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za 1. pololetí roku 2019"1.bere na vědomí
usnesení č. Usn RMC 0407/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 14. srpna
2019, přijaté ke Zprávě o "Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části
Praha 8 za 1. pololetí roku 2019",2.schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 1 písm. h), ve spojení s ust. § 18 odst. 1 písm. g)
a § 41 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, a po projednání ve finančním výboru Zastupitelstva městské části
Praha 8 dne 10. září 2019 v souladu s ust. § 78 odst. 4 písm. a) a § 100
cit. zákona o hlavním městě Praze,
vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8
za 1. pololetí roku 2019, jehož souhrn tvoří přílohy č. 1, 2 a 3
tohoto usnesení.


................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (39,8 kB)
1_0 - priloha_c._1_usneseni.xlsx - příloha (36,4 kB)
1_1 - priloha_c._2_usneseni.xlsx - příloha (118,8 kB)
1_2 - priloha_c._3_usneseni.xlsx - příloha (21,3 kB)
1_3 - Usn_RMC_0407_2019.pdf - příloha (41,7 kB)