USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 018/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 018/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 018/2023

ze dne 17.05.2023


k návrhu stanoviska Městské části Praha 8 k rušení poboček České pošty1.schvaluje
návrh stanoviska Městské části Praha 8 k rušení poboček České pošty, které je
přílohou tohoto usnesení,2.ukládá


Seznámit se stanoviskem Městské části Praha 8 k rušení poboček České pošty
vedení české pošty a.s. a ministerstvo vnitra České republiky.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 30.05.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

172_Usneseni.pdf (36,2 kB)
1_12 - 2A-priloha-usn.docx - příloha (14,6 kB)