USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 043/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 043/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 043/2019

ze dne 18.12.2019


k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, na straně jedné, a panem Mehrazem Ali a paní Marií Aliovou, fyzickými osobami, na straně druhé1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí
Praha 8, na straně jedné, a panem Mehrazem Ali a paní Marií Aliovou, fyzickými
osobami, na straně druhé,2.schvaluje
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0650/2019 ze dne 27. listopadu 2019, s doporučením finančního
výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 5. listopadu 2019, a v souladu
se "Směrnicí o prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Městské části
Praha 8", schválenou usnesením č. 673/89.RMČ/2002 Rady městské části Praha 8
ze dne 23. října 2002)
uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, na straně jedné,
a panem Mehrazem Ali a paní Marií Aliovou, fyzickými osobami, na straně druhé,
z důvodů uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


předložit "Dohodu o narovnání" k podpisu Starostovi MČ Praha 8 p. Grosovi, včetně
vyznačení doložky o schválení této dohody příslušným orgánem MČ Praha 8,
dle·2.·části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.01.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

117_Usneseni.pdf (41,9 kB)
1_6 - ZMC_Duvodova_zprava_-_Aliovi-_anonymizovana. - příloha (46 kB)
1_7 - ZMC_Leporelo_-_Aliovi_-_anonymizovane.pdf - příloha (679,6 kB)