USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 043/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 043/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 043/2021

ze dne 01.12.2021


k návrhu připomínek Městské části Praha 8 k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, který je dle doručeného oznámení ve fázi zahájeného řízení o vydání1. bere na vědomí
,,Důvodovou zprávu" k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje
hl. m. Prahy, který je dle doručeného oznámení ve fázi zahájeného řízení
o vydání,2. schvaluje
text připomínek Městské části Praha 8 k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad
územního rozvoje hl. m. Prahy, který je dle doručeného oznámení ve fázi
zahájeného řízení o vydání, uvedený v příloze tohoto usnesení,3. ukládá


podepsat připomínky Městské části Praha 8 dle 2. části tohoto usnesení a zajistit
jejich odeslání Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje.
Zodpovídá: Jiří Vítek Termín: 31.12.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (38,4 kB)
1_0 - Vyjadreni_ZMC_Praha_8_BJ_00573_2021.docx - příloha (1013,7 kB)
1_1 - dopis_BJ_00573_2021.docx - příloha (38,7 kB)