USNESENÍ RADY č. Usn RMC 1040/2014

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 1040/2014

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 1040/2014

ze dne 27.11.2014


k návrhu stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 8 a pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 8 funkcí oddávajícího při uzavírání manželství1.stanovuje
v souladu s ust. § 663 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a ust. § 11a odst. 3 a § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
ve spojení s ust. Části I. Položka 12 písm. c) Sazebníku správních poplatků, tvořícího
přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
1.1 obřadní síň libeňského Zámku na adrese Zenklova 1/35, 180 48 Praha - Libeň,
jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na území Městské části
Praha 8,
1.2 dobu pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 8 v období říjen
až květen na každý pracovní pátek v době od 9:00 hodin do 13:00 hodin, v období
červen až září na každý pracovní pátek v době od 9:00 hodin do 14:30 hodin,2.pověřuje
v souladu s ust. § 658 zákona č. 89/2000 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
funkcí oddávajícího při uzavírání manželství tyto členy Zastupitelstva městské části
Praha 8:
paní Ing. Markétu Adamovou,
pana Mgr. Jaroslava Antonína,
pana Tomáše Bínu,
paní RNDr. Danu Blahunkovou,
pana Mgr. Víta Cézu,
pana Jakuba Čápa,
pana Michala Fišera, MBA,
pana Doc., Ing. Bohumíra Garlíka, CSc.,
pana Ondřeje Grose,
paní Petru Hainzovou, M.A.,
paní Mgr. Kateřinu Halfarovou,
pana Ing. Jiřího Janků,
paní Mgr., Bc. Margaretu Johnovou,
pana Ladislava Klojdu,
pana Vladislava Kopala,
pana PhDr. Milana Koukala,
paní Ing. Annu Kroutil,
paní Ing. Perlu Kuchtovou, Ph.D.,
paní Mgr. Danu Hertu Kvačkovou,
paní Mgr. Vladimíru Ludkovou,
paní Ing. Hanu Matoušovou,
paní Ivanu Mikulenkovou,
pana Bc. Tomáše Mrázka,
pana Zdeňka Nagovského,
pana Mgr. et Mgr. Tomáše Němečka,
pana Radomíra Nepila,
paní Markétu Paulusovou,
pana Mgr. Tomáše Pavlů,
paní Mgr. et Mgr. Janu Pešlovou,
pana Mgr. Jaromíra Petelíka,
pana Mgr. Martina Roubíčka,
paní Bc. Pavlínu Řepovou,
pana Tomáše Slabihoudka,
pana Bc. Josefa Slobodníka,
pana Bc. Karla Šaška,
pana Zdeňka Ševčíka,
paní Mgr. Janu Štollovou,
pana Mgr. Tomáše Tatranského,
paní Ing. et Ing. Elišku Vejchodskou, Ph.D.,
pana Petra Vilíma,
paní MVDr., Bc. Vladislavu Vojtíškovou.


................................................................................
Petrus Roman PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn61279905_082028.pdf (41,6 kB)