USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 005/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 005/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 005/2019

ze dne 13.03.2019


k návrhu zřízení organizační složky Městské části Praha 8 "Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 8" a k návrhu její zřizovací listiny1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu zřízení organizační složky Městské části Praha 8
"Jednotka sboru doborovolných hasičů Městské části Praha 8",2.zřizuje
na základě ustanovení § 89 odst. 1, písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, a se souhlasem Rady městské části Praha 8,
vyjádřeným jejím usnesením č. Usn RMC 0092/2019 ze dne 26. února 2019
2.1 organizační složku Městské části Praha 8 " Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Městské části Praha 8",

s účinností od 01. 04. 2019,3.schvaluje
3.1 zřizovací listinu organizační složky Městské části Praha 8 "Jednotka sboru
dobrovolných hasičů Městské části Praha 8", která je přílohou tohoto usnesení,4.ukládá


4.1 organizačně zajistit zřízení organizační složky dle bodu 2.1 tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 01.04.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

93_Usneseni.pdf (41,1 kB)
1_18 - Zrizovaci_listina_JSDH_FINAL-Zastupitelstvo - příloha (71 kB)