USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0563/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0563/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0563/2022

ze dne 09.11.2022


k návrhu pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 8 funkcí oddávajícího při uzavírání manželství1.pověřuje
v souladu s § 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
funkcí oddávajícího při uzavírání manželství tyto členy Zastupitelstva městské části
Praha 8:
pana Bc. Tomáše Bínu
paní RNDr. Danu Blahunkovou
pana Ing. Ondřeje Buršíka, MPA
paní Mgr. Bc. Janu Dvořákovou
pana Michala Fišera, MBA
pana Mgr. Pavla France
pana doc. Ing. Bohumíra Garlíka, CSc., DBA
pana Mgr. Michala Janovského
pana Bc. Martina Jedličku
pana Mgr. Jakuba Jirana
pana Mgr. Jana Kolátora
paní Jarmilu Kotrbovou
paní Ing. Annu Kroutil
paní Jitku Márovou, DiS.
pana Tomáše Mikulenku
pana Bc. Tomáše Mrázka
pana JUDr. Václava Musílka
paní PhDr. Barboru Musilovou
pana Mgr. et Mgr. Tomáše Němečka
pana Michala Nováka, MBA
pana Vítězslava Nováka, C.SM
paní Mgr. Hanu Novotnou
paní Ing. et Ing. Annu Patočkovou
pana Mgr. Libora Pauluse
pana Mgr. Martina Roubíčka
pana Ing. Tomáše Slabihoudka
pana Mgr. Iva Slávku
pana Bc. Josefa Slobodníka
paní Mgr. et. Mgr. BcA. Janu Solomonovou
pana Václava Stránského
pana Mgr. Jana Šimberu
pana Mgr. Martina Štěrbu
pana Jana Štorka
pana Bc. Michala Švarce
pana Mgr. Tomáše Tatranského
pana Michala Trníka
paní Ilonu Tůmovou, DiS.
paní MVDr. Bc. Vladislavu Vojtíškovou


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (51,7 kB)