USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 047/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 047/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 047/2021

ze dne 01.12.2021


k návrhu Dohody o narovnání a vypořádání práv a povinností souvisejících s budovou "Nová Palmovka" mezi Městskou částí Praha·8, společností Metrostav Alfa s.r.o., a Hlavním městem Prahou1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření Dohody o narovnání a vypořádání práv
a povinností souvisejících s budovou "Nová Palmovka" mezi Městskou částí Praha 8
(IČO: 000 63 797), se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8, PSČ 180 00, společností
Metrostav Alfa s.r.o. (IČO: 267 23 361), se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8
- Libeň, PSČ 180 00, a Hlavním městem Prahou (IČO: 000 64 581), se sídlem Mariánské
náměstí 2, Praha 1, PSČ 110 01,2. schvaluje
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0564/2021 ze dne 30. 11. 2021)
uzavření Dohody o narovnání a vypořádání práv a povinností souvisejících
s budovou "Nová Palmovka" mezi Městskou částí Praha 8 (IČO: 000 63 797), se
sídlem Zenklova 1/35, Praha 8, PSČ 180 00, společností Metrostav Alfa s.r.o.
(IČO: 267 23 361), se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00,
a Hlavním městem Prahou (IČO: 000 64 581), se sídlem Mariánské náměstí 2,
Praha 1, PSČ 110 01, podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


zajistit uzavření Dohody o narovnání a vypořádání práv a povinností souvisejících
s·budovou "Nová Palmovka", dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 31.12.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

118_Usneseni.pdf (64,8 kB)