USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0273/2016

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0273/2016

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0273/2016

ze dne 18.05.2016


k návrhu přípravy participativního rozpočtování u Městské části Praha 8 za účelem aktivního zapojení občanů městské části do veřejného života1.bere na vědomí
Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 03 ze dne 22. března 2016 přijaté
k problematice participativního rozpočtování,2.souhlasí
2.1 s přípravou participativního rozpočtování u MČ Praha 8 za účelem aktivního
zapojení občanů městské části do veřejného života ve smyslu "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,
2.2 s vyčleněním finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč do rozpočtu MČ na rok
2016, za podmínky získání dotace od HMP z kap. 1016 (MČ HMP - participativní
rozpočet) ve výši 50%,
2.3 s podáním žádosti Městské části Praha 8 o dotaci HMP z kap. 1016 (MČ HMP -
participativní rozpočet),3.pověřuje
3.1 Zástupce starosty Městské části Praha 8 pana PhDr. Ing. Matěje Fichtnera, MBA
koordinovat proces realizace participativního rozpočtování,
3.2 Zástupce starosty Městské části Praha 8 pana PhDr. Ing. Matěje Fichtnera, MBA
požádat o dotaci HMP z kap. 1016,4.ukládá


4.1 podat žádost MČ Praha 8 o dotaci HMP.
Zodpovídá: PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA Termín: 30.12.2016

................................................................................
Petrus Roman PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn84788454_151926.pdf (39,7 kB)
1_1 - Usneseni_Rady_HMP_-c.603_.pdf - příloha (138,7 kB)