USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 150/2014

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 150/2014

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 150/2014

ze dne 26.11.2014


k návrhu zavedení nulové tolerance k provozu výherních hracích přístrojů, videoloterních terminálů a jiných podobných technických herních zařízení na území Městské části Praha 81. žádá
Zastupitelstvo hlavního města Prahy, aby bez zbytečného odkladu přijalo změnu
obecně závazné vyhlášky Hlavního města Prahy, kterou se stanoví místa a čas,
na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření
k omezení jejich propagace, a to tak, aby na celém území Městské části Praha 8
bylo zakázáno provozování loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. e), j), l),
m) bodu 2, a n) a podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,2. ukládá


2.1 seznámit Zastupitelstvo hlavního města Prahy se zněním tohoto usnesení.
Zodpovídá: Roman Petrus Termín: 31.12.2014

................................................................................
Petrus Roman PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn62046756_091806.pdf (36,6 kB)