USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 045/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 045/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 045/2019

ze dne 18.12.2019


k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 499 995,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové
výši 499 995,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy
k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8,2.schvaluje
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0652/2019 ze dne 27. listopadu 2019, s doporučením finančního výboru
Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 5. listopadu 2019 a v souladu se "Směrnicí
o prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Městské části Praha 8", schválenou usnesením
č. 673/89.RMČ/2002 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. října 2002)
odpis nedobytného dluhu v celkové výši 499 995,00 Kč (slovy: Čtyři sta devadesát devět
tisíc devět set devadesát pět Korun českých), vzniklého neuhrazením nájemného a služeb
z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8, z důvodů uvedených v "Důvodové zprávě",
která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


provést úkony směřující k odpisu nedobytného dluhu dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.01.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

90_Usneseni.pdf (41,7 kB)
1_4 - ZMC_Duvodova_zprava_-_Neliba_-_anonymizovana - příloha (46 kB)
1_5 - ZMC_Leporelo_-_Neliba_-_anonymizovane.pdf - příloha (643,4 kB)