USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0595/2018

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0595/2018

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0595/2018

ze dne 21.11.2018


k návrhu pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 8 funkcí oddávajícího při uzavírání manželství1. pověřuje
v souladu s § 658 zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
funkcí oddávajícího při uzavírání manželství tyto členy Zastupitelstva městské části
Praha 8:
pana Bc. Tomáše Bínu
paní RNDr. Danu Blahunkovou
pana Bc. Ondřeje Buršíka
pana Mgr. Martina Cibulku
pana Mgr. Jiřího Derfla
pana Jana Hamala Dvořáka
pana PhDr. Ing. Matěje Fichtnera, MBA
paní Annu Filínovou
pana Michala Fišera, MBA
pana Mgr. Pavla France
pana doc. Ing. Bohumíra Garlíka, CSc.
paní Mgr. Kateřinu Halfarovou
paní Alici Hamalovou
pana Ing. Tomáše Hřebíka, Ph.D.
pana Mgr. Michala Janovského
pana Bc. Martina Jedličku
paní Mgr. Janu Krausovou
paní Ing. Annu Kroutil
paní Ing. Perlu Kuchtovou, Ph.D.
paní Ing. Hanu Matoušovou
pana Tomáše Mikulenku
pana Bc. Tomáše Mrázka
pana Radomíra Nepila
pana Mgr. et Mgr. Tomáše Němečka
pana Michala Nováka, MBA
paní Mgr. Jitku Novotnou
pana Mgr. Libora Pauluse
pana Mgr. Tomáše Pavlů, BD
pana Ing. Petra Pelce
pana Jana Štorka
pana Karla Ptáčka, DiS.
pana Mgr. Martina Roubíčka
pana Tomáše Slabihoudka
pana Mgr. Iva Slávku
pana Bc. Josefa Slobodníka
paní Mgr. et Mgr. Janu Solomonovou
pana Václava Stránského
pana Bc. Michala Švarce
paní Ilonu Tůmovou

pana MgA. Petra Vilguse, Ph.D.
paní MVDr. Bc. Vladislavu Vojtíškovou
................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

91_Usneseni.pdf (43,1 kB)