USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 044/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 044/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 044/2019

ze dne 18.12.2019


k návrhu prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 463 869,77 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení)
v celkové výši 463 869,77 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní
smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8,2.schvaluje
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0651/2019 ze dne 27. listopadu 2019, s doporučením finančního výboru
Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 5. listopadu 2019 a v souladu se "Směrnicí
o prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Městské části Praha 8", schválenou usnesením
č. 673/89.RMČ/2002 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. října 2002)
prominutí a odpis dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 463 869,77 Kč (slovy: Čtyři sta
šedesát tři tisíce osm set šedesát devět Korun českých sedmdesát sedm haléřů), vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8, z důvodů
uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


provést úkony směřující k prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení)
dle·2.·části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.01.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

75_Usneseni.pdf (42,3 kB)
1_2 - ZMC_Duvodova_zprava_-_Holler_-_anonymizovana - příloha (46 kB)
1_3 - ZMC_Leporelo_-_Holler_-_anonymizovane.pdf - příloha (686,4 kB)