USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 002/2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 002/2019

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 002/2019

ze dne 13.03.2019


k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k výstavbě společnosti CPI·Reality a.s. na sídlišti Ďáblice v Praze 8 a koncepci výstavby pro·sídliště Ďáblice v Praze 81.bere na vědomí
usnesení Komise Rady Městské části Praha 8 pro územní rozvoj a památkovou
péči ze dne 16. ledna 2019 k výstavbě společnosti CPI Reality a.s. na sídlišti
Ďáblice v Praze 8 a usnesení Rady Městské části Praha 8 ze dne 6. února 2019
k výstavbě společnosti CPI Reality a.s. na sídlišti Ďáblice v Praze 8,2.postupuje
ve shodě s přijatými usneseními Zastupitelstva MČ Praha 8
č. Usn ZMC 022/2017 a č. Usn ZMC 036/2017, a v souvislosti s aktuálně
zpracovávanou územní studií pro sídliště Ďáblice,
2.1 uznává
stávající urbanistickou hodnotu modernistické zástavby sídliště Ďáblice, kde je
typické střídání nízkopodlažních objektů vybavenosti, veřejných prostranství
a parkové zeleně v kontrastu s vysokými obytnými domy. Dále uznává
urbanistické rozvržení sídliště do okrsků, které chápe i jako základ města
krátkých vzdáleností,
2.2 respektuje
požadavky většiny obyvatel sídliště Ďáblice (na základě peticí
a jednání) na zachování kvality života a proto nesouhlasí s nahrazováním
občanské vybavenosti výstavbou budov s převahou jiné funkce než občanská
vybavenost na adresách Střelničná 1347 - Tanvaldská 1347, Frýdlantská 1351,
Čumpelíkova 1222 a Šimůnkova 1625, kde preferuje nízkopodlažní budovy
ve stávající podlažnosti,
2.3 odmítá
další prodeje pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy pod objektem
Čumpelíkova 1222 a v okolí objektů Střelničná 1347 - Tanvaldská 1347,
Frýdlantská 1351, Čumpelíkova 1222 a Šimůnkova 1625 za účelem výstavby
budov s převahou jiné funkce než občanská vybavenost. Rovněž odmítá
udělení souhlasu s využitím zmíněných pozemků pro takové účely,
2.4 požaduje
v reakci na návrh územní studie sídliště Ďáblice představený dne 11. 3. 2019
v KD Ládví zachování podlažnosti stávajících budov na celém území sídliště
Ďáblice a odmítá zahušťování sídliště Ďáblice výstavbou dalších budov
a to i na úrovni přilehlých komunikací,3.ukládá
.

3.1 místostarostovi Městské části Prahy 8 seznámit s tímto usnesením orgány
Hl.·m. Prahy - Primátora hl. m. Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba, 1. náměstka primátora
doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka, radního hl.·m. Prahy Mgr. Jana Chabra, vedoucího
odboru hospodaření s majetkem Ing. Jana Raka, vedoucího investičního odboru
Ing. Karla Prajera, vedoucího odboru územního rozvoje Ing. Martina Čemuse.
Zodpovídá: Jiří Vítek Termín: 25.03.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

37_Usneseni.pdf (43,5 kB)
1_1 - Usn_ZMC_022_2017.pdf - příloha (347,9 kB)
1_2 - Usn_ZMC_036_2017.pdf - příloha (328,7 kB)