USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 011/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 011/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 011/2021

ze dne 17.03.2021


k návrhu aktualizace Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu aktualizace Zásad pro výstavbu na území Městské části
Praha 8,2. schvaluje
znění Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8, dle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení.


................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

157_Usneseni.pdf (35,9 kB)