USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 017/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 017/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 017/2023

ze dne 17.05.2023


k návrhu stanoviska MČ Praha 8 k plošnému zavedení maximální rychlosti 30 km/h1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu stanoviska MČ Praha 8 k plošnému zavedení maximální
rychlosti 30 km/h,2.zásadně nesouhlasí
s plošným zavedením maximální rychlosti 30 km/h,3.konstatuje, že
o povolené rychlosti na spravovaných komunikacích mají rozhodovat zejména
MČ, které mají detailní místní znalost, a proto vyzývá Magistrát hl. m. Prahy,
aby nezřizoval funkci koordinátora pro zklidňování dopravy,4.respektuje
právo protestujících na poklidné vyjádření jejich názoru, nicméně žádá,
aby do budoucna neomezovali plynulý provoz, včetně provozu MHD a IZS v místě
protestů,5.vyzývá
Zastupitelstvo hl. m. Prahy, aby zvážilo využití zákonodárné iniciativy směrem
ke vzniku trestnosti jednání, které úmyslně blokuje dopravu,6.pověřuje
Starostu městské části o. Grose a radního T. Slabihoudka, aby s tímto usnesením
seznámili Zastupitelstvo hl. m. Prahy.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

134_Usneseni.pdf (49,1 kB)