USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 012/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 012/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 012/2021

ze dne 17.03.2021


k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 20211. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací
Městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2021,2. schvaluje
vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury
na rok 2021, podle "Podmínek" uvedených v příloze tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 uveřejnit vyhlášení dotačního řízení dle 2. části tohoto usnesení na "Úřední
desce" Úřadu městské části (ÚMČ) Praha 8 a·na internetových stránkách MČ
Praha·8,
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 31.03.2021
3.2 zajistit technicky i organizačně implementaci elektronického systému
pro·vyřizování dotací ve všech oblastech zejména s těmito vlastnostmi. Systém
umožňuje: - uchování žádostí o dotace v elektronické a zároveň strojově čitelné
podobě - hodnotitelům vzdálený přístup k těmto žádostem i jejich stažení -
hodnotitelům provést hodnocení pomocí vzdáleného přístupu - zdrojový kód
systému je k dispozici veřejnosti pod některou open source licencí.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 31.03.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

169_Usneseni.pdf (38,8 kB)
1_19 - Podminky_Kultura_2021_NAVRH.docx - příloha (37,9 kB)